Gebeliğin 28 Hafta ve sonrasında yapılacak testler (7.Ay)

Gebeliğin 28 Hafta ve sonrasında yapılacak testler (7.Ay)
Gebeliğin 28 Hafta ve sonrasında yapılacak testler (7.Ay)

Gebeliğin 28 Hafta ve sonrasında yapılacak testler (7.Ay)

Anne adayının kan grubunun RH (-) baba adayının kan grubunun RH(+) olması durumunda her üç aylık dönemde anne adayı dikkatle incelenir. Anne adayının kanındaki değerlere bakılarak yapılan teste İndirekt Coombs Testi denilir.

7. ay yapılacak testler

Gerekliyse kan uyuşmazlığı testi

8. Ay ve 9. Ay yapılacak testler

 • USG ile takip

 • NST takibi (bebeğin kalp atışında artma ve azalma saptanması)

NST ( Non Stres Test ) nasıl uygulanır?

Bu test bebeğinizin kalp atışlarının hareketleri ve varsa eğer kasılmalarınızla olan ilişkisini belirleyen bir testtir. Bu gözlemleme sayesinde bebeğinizin normal ve sıkıntılı durumda olup olmadığını anlaşılır. NST bebeğin durumunun iyi olup olmadığını saptamaya yarar. Bu testten başka bu saptamayı yapan testler; OCT, doppler ölçümleri, ultrason, amniyon sıvısının ölçümü ve biyofizik profildir. En yaygın olan NST’dir.  Prop denen iki uç anne adayının karnına sabitlenir. Proplardan biri bebeğin kalp sesini diğeri de rahimde ki kasılmaları algılar. Algılanan kalp sesi ve kasılmalar cihaz tarafından grafik kağıda aktarılır. Bu kağıdın adı NST trasesi denmektedir. Test yapılırken anne adayı sol tarafına yatar. Çünkü bu pozisyon rahime kan akımını arttırır. Bu test yirmi dakika sürer. Bu süre içerisinde bebeğin hareketini her hissettiğinde anne adayından elinde bulunan butona basması istenir. Böylece bebeğin kalp atış hızı, atış hızında ki değişkenlikler, rahimdeki kasılmalar ve bebeğin bu kasılmalara verdiği tepki doktor tarafından değerlendirilir. Bu bebeğin sağlığı ile ilgili bilgi verir.

Eğer hamilelik riskli değilse NST gebelikte 36. Haftadan sonra hafta da bir gebeliğin süresi 40 haftayı geçerse 2-3 günde bir tekrarlanır. NST işleminden önce anne adayı karbonhidrat bakımından zengin bir beslenme ile karnını doyurur. Bebeğin hareketli olması ve tepki verecek kadar gelişim göstermesi gerekir.

Bebeğin iyi olup olmadığının değerlendirilmesi gereken durumlar

 • Hareketlerinin az hissedilmesi

 • Amniyon sıvısının az ya da fazla olması

 • Gün aşımı

 • Bebekte anomaliler

 • Düzensiz veya normal olmayan kalp atışları

 • Diyabet

 • Kalp hastalıkları

 • Hemoglobinopatiler

 • Anemi

 • Guatr testinde bozukluk

 • Böbrek ve kollejen doku hastalıkları

 • Hipertansiyon

 • Çoğul gebelik

 • Kan uyuşmazlığı

 • IUGR

 • Suyun erken gelmesi

NST sonuçlarının reaktif çıkması bebeğinizin büyük ihtimalle iyi durumda olduğunu gösterir. İleri tetkik yapılmasına gerek kalmaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.